Tietosuojaseloste

CastorIT Oy:n verkkosivuston tietosuojakäytäntö

1 Yleistä

Tämä CastorIT Oy:n (myöhemmin myös ”CastorIT”) tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka CastorIT rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee näiltä verkkosivuilta kerättyjä tietoja.

Pyydämme lukemaan huolella tämän tietosuojakäytännön, koska tämä sisältää tärkeää tietoa CastorIT:n keräämistä henkilötiedoista ja niiden käyttämisestä sekä muista näihin verkkosivuihin liittyvistä asioista.

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tämän tietosuojakäytännön.

 

2 Henkilötiedot

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

 

3 Kerätyt henkilötiedot

CastorIT saattaa pyytää sinulta myös henkilötietoja, jos lähetät verkkosivustomme kautta yhteydenottolomakkeen tai ilmoittaudut tapahtumaan, täytät työhakemuksen tai tilauslomakkeen.

Keräämme lisäksi verkkosivustomme kävijöistä evästeiden avulla anonyymisti verkkosivustomme käyttöön ja käyttökokemukseen liittyviä tietoja, kuten IP-osoitteen, tietoja selaimen ja käyttöjärjestelmän asetuksista ja sivujen käyttötavoista. Tietoja käytetään analysointiin, verkkosivuston mukauttamiseksi ja kehittämiseksi sekä mahdollisen verkkomarkkinoinnin kohdentamiseksi.

Jos et halua tallentaa tietokoneellesi evästeitä, voit estää evästeiden käytön selaimestasi tai poistaa selaimesi tallentamat evästetiedot selaimen asetuksista. Joidenkin verkkosivustomme palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa kyseisten verkkosivujemme toimintaan.

Jos selaimesi sallii evästeet, evästetiedot voidaan yhdistää verkkosivuillamme syötettyihin henkilötietoihin mukautetun sisällön toimittamiseksi.

Sivustollamme on käytössä myös kolmannen osapuolen markkinointi- ja mainonta- ja analytiikkajärjestelmiä, kuten Google Analytics. Näiden järjestelmien evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää CastorIT:n tuottaman kohdennetun mainonnan ja markkinointiviestinnän tuottamiseen, verkkosivuston käytettävyyden parantamiseen sekä kävijätiedon analysoimiseen. Verkkosivustomme tietojen kerääminen ja käsitteleminen näiden kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kautta on tämän tietosuojakäytännön mukaista.

 

4 Henkilötietojen käyttäminen

Käytämme kerättyjä henkilötietoja seuraavasti:

 1. Tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen
 2. Verkkosivuston käytön seurantaan ja mittaamiseen
 3. Verkkosivuston käytettävyyden ja toiminnallisuuksien parantamiseksi
 4. Sisällön optimointiin
 5. Myynninedistämis- ja markkinointiaktiviteettien kohdentamiseen ja tehokkuuden seuraamiseen
 6. Lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin
 7. Asiakasviestinnän parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi
 8. Yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen sekä tapahtumiin ilmoittautuessa tunnistautumiseen

5 Henkilötietojen käsitteleminen

CastorIT käyttää henkilötietojasi ainoastaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. CastorIT ei pääsääntöisesti luovuta kerättyjä henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Henkilötietojen käyttöoikeus on lähtökohtaisesti vain CastorIT:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

CastorIT voi poikkeuksellisesti luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen, jotka ovat olennainen osa CastorIT:n palvelutuotantoa tai tuotteiden toimitusketjua tai jotka operoivat CastorIT:n markkinointi-, mainonta- tai analytiikkajärjestelmiä. CastorIT on tehnyt näiden kolmansien osapuolien kanssa sopimuksen käsittelyn rajaamiseksi näiden ehtojen mukaiseksi.

Henkilötietoja ei muutoin luovuteta muille ulkopuolisille yrityksille tai organisaatioille.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tilanteessa, jossa CastorIT on velvoitettu toimimaan niin lain, asetuksen, toimivaltaisen viranomaisen tai oikeuden päätöksen perusteella.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteen tai useampaan seuraavaan kohtaan:

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja muutoin kunnes rekisteröity itse pyytää tietojen poistoa rekisteristä. Tämänkin jälkeen CastorIT saattaa käsitellä ja säilyttää henkilötietoja, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

 

6 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja on rekisteröity rekisteriin, ja mikäli näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
 • Oikeus saada häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot täydennettyä tai korjattua.
 • Oikeus pyytää rekisteröityä koskevien henkilötietojen poistoa siltä osin kuin kysymys ei ole sinun asiakkuuteen perustuvista tiedoista.
 • Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 • Oikeus saada rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely loukkaa rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia.

Rekisteröity voi käyttää edellä tässä kohdassa mainittuja oikeuksia toimittamalla asiasta kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

7 Evästeet

7.1 Eväste

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka auttaa internetsivujen ylläpitäjää tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

7.2 Eväisteiden käyttäminen

CastorIT käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Kun käytät verkkosivustoamme, verkkosivusto saattaa sijoittaa evästeitä tietokoneellesi. Tietoja kerätään ja käytetään analysointiin, verkkosivuston mukauttamiseksi ja kehittämiseksi sekä verkkomarkkinoinnin kohdentamiseksi.

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden asettamisen. Evästeet eivät vahingoita tietokoneita tai tiedostoja.

7.3 Mihin evästeitä käytetään

7.3.1 Verkkosivuston analysointi, kehittäminen ja mukauttaminen

CastorIT käyttää verkkosivustolla evästeitä tehostaakseen verkkosivustojaan ja -palveluitaan. Lisäksi evästeiden avulla verkkosivusto muistaa siellä vierailleen käyttäjän, jos hän palaa verkkosivustolle.

Evästetietojen avulla seuraamme verkkosivuston kävijätietoja sekä analysoimme ja kehittämme sitä kävijöitä paremmin palvelevaksi. Käytämme keräämiämme evästetietoja verkkosivustomme kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen sekä mukautetun sisällön toimittamiseen sekä sisällön optimointiin.

Verkkosivustollamme on myös käytössä kolmansien osapuolien verkkosivustoanalytiikka- ja raportointijärjestelmiä, joiden avulla analysoimme kävijöiden käytöstä ja toteutamme raportointia verkkosivuston käytöstä.

Lisätietoja evästeiden käytöstä ja niiden estämisestä: www.aboutcookies.org

7.3.2 Evästeen poistaminen käytöstä

Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää evästeiden käytön selaimestasi ja/tai poistaa selaimesi tallentamat evästetiedot selaimen asetuksista. Joidenkin verkkosivustomme palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa kyseisen verkkosivustomme toimintaan.

Lisätietoja evästeiden käytöstä ja niiden estämisestä: www.aboutcookies.org

 

8 Kolmansien osapuolten verkkosivustot

Verkkosivustollamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Näillä kolmansien osapuolien verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä, emmekä ole vastuussa näiden linkitettyjen sivujen sisällöstä ja toiminnasta millään tavalla.

 

9 Muuttaminen

CastorIT kehittää jatkuvasti toimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä parhaaksi katsomallaan tavalla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan selosteeseen käsittelytoiminnasta säännöllisesti.

 

10 Yhteystiedot

Tietosuojaan liittyvissä tiedusteluissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse CastorIT Oy:n tietosuojavastaavaan heidi.hallamaa@castor.fi.

 

KÄYTTÖEHDOT

Tervetuloa CastorIT Oy:n www-sivuille (jäljempänä ”verkkosivusto”). Kehotamme lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti, sillä ne koskevat kaikkea tämän verkkosivuston käyttöä sekä aineiston tai tietojen (jäljempänä ”sisältö”) lataamista tältä verkkosivustolta.  Tämän verkkosivuston käyttö ja sisällön lataaminen verkkosivustolta on osoitus siitä, että sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, tämän verkkosivuston käyttäminen ja verkkosivuston aineistojen sisällön käyttäminen on kielletty.

 

1 Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus

1.1 Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet

Tämän verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla. Tämän verkkosivuston sisältöä ei saa osaksikaan millään tavalla jäljentää, siirtää, luovuttaa, jakaa tai tallentaa ilman CastorIT:n antamaa kirjallista suostumusta, paitsi näiden käyttöehtojen sallimissa rajoissa. Käyttäjä voi selata tätä verkkosivustoa ja tulostaa sen sivuja vain omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sisällön uudelleenjakelu ei ole sallittua ilman CastorIT:n kirjallista suostumusta.

1.2 Käyttäjälle myönnetyt oikeudet

CastorIT myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella tätä verkkosivustoa ja ladata sen sisältöä. Oikeus käyttää verkkosivustoa ja ladata sen sisältöä on myönnetty käyttäjälle vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttötarkoitukseen. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus verkkosivuston sisällön tai sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttöoikeuteen liittyvät seuraavat rajoitukset:

 • Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa sisällön tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen sisällön tekijänoikeusilmoitukset ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata sisältöä millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa sisältöä tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näiden käyttöehtojen lisäksi kaikkia verkkosivustossa mainittuja lisäehtoja ja -rajoituksia, joita saattaa ilmetä verkkosivustossa ja sitä päivitettäessä.

CastorIT ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin näissä käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

 

2 Vastuunrajoitus

Kaikki verkkosivustoon sisältyvät tiedot annetaan ”sellaisina kuin ne ovat” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla” -ehdoilla ilman minkäänlaista takuuta.

CastorIT ei anna mitään takuita tämän verkkosivuston suojauksesta. Käyttäjä hyväksyy, ettei CastorIT voi taata verkkosivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. CastorIT ei takaa, ettei tämä verkkosivusto, tätä verkkosivustoa ylläpitävät palvelimet tai CastorIT:n lähettämät sähköiset tiedotteet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei CastorIT ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista.

CastorIT ei anna mitään takuita siitä, että verkkosivusto ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. CastorIT ei vastaa verkkosivuston eikä sen sisältämän sisällön tai palvelujen keskeytyksettömän, oikea-aikaisen eikä virheettömän toiminnan takaamisesta. CastorIT pidättää oikeuden estää tämän verkkosivuston käyttö milloin tahansa. Verkkosivustoa, sen sisältöä ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin.

CastorIT ei myönnä mitään, suorasti tai epäsuorasti ilmaistuja, takuita tai vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta, tai takuuta tämän verkkosivuston tai sen sisällön tai minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun verkkosivustossa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon toimivuudesta, tarkkuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Tällaisten mielipiteiden, neuvojen, lausuntojen tai tietojen käyttö ja niihin luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

CastorIT ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat tämän verkkosivuston tai sen sisällön tai palveluiden käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka CastorIT:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Jos jotakin CastorIT:n vastuun osaa ei voida rajoittaa tai poissulkea tietyllä lainkäyttöalueella, CastorIT:n vastuu kyseisellä lainkäyttöalueella rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

3 Linkit muihin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin

Tämä verkkosivusto sisältää tai voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin verkkosivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tältä verkkosivustolta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivuston käyttöehtoihin ennen ehtojen hyväksymistä ja kyseisen verkkosivuston käyttämistä. CastorIT ei valvo tai tarkista ulkopuolisten verkkosivustojen sisältöä, eikä CastorIT vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjä käyttää linkitettyjä verkkosivustoja täysin omalla vastuullaan.

 

4 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

Näihin käyttöehtoihin perustuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Espoon käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla voi kuitenkin olla oikeus nostaa kanne CastorIT:tä vastaan myös oman kotipaikan yleisessä alioikeudessa, mikäli pakottavasta lainsäädännöstä näin johtuu.

 

Castorit Oy:n Seloste käsittelytoimista

Tämä CastorIT Oy:n seloste käsittelytoimista perustuu 274.2016 annettuun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 (jäljempänä ”tietosuoja-asetus”).

 

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Nimi: CastorIT Oy

Y-tunnus: 2332524-6

Osoite: Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo

Puhelin: +358 (0)207 350 530

Sähköposti: info@castor.fi

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi: Heidi Hallamaa

Osoite: Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo

Puhelin: +358 (0)207 350 530

Sähköposti: heidi.hallamaa@castor.fi

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Heidi Hallamaa

Osoite: Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo

Puhelin: +358 (0)207 350 530

Sähköposti: heidi.hallamaa@castor.fi

 

Rekisterin nimi

CastorIT Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (jäljempänä ”rekisteri”).

Käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on CastorIT Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusasiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista näitä tarkoituksia varten.

 

Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteröityjen ryhmät:

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • Organisaation nimi
 • Organisaation kontaktihenkilön etunimi, sukunimi
 • Kontaktihenkilön asema organisaatiossa
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Asiakkuuden tai kumppanuuden taikka muun suhteen alkamis- ja päättymisajankohta sekä syntymistapa
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esimerkiksi uutiskirjeiden tilaaminen)
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
 • Asiakkuuden tai kumppanuuden taikka muun suhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi maksullisten tuotteiden ja palveluiden ostoon ja myyntiin liittyvät tiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilauksiin liittyvät tiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot ja asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten esimerkiksi puhelut, sähköpostit)
 • Asiakkaiden osalta asiakasnumero
 • Asiakkaiden osalta laskutus- ja perintätiedot
 • Edellä mainittujen tietojen muutostiedot
 • Evästeiden avulla mahdollisesti kerätyt profilointitiedot
 • Muut rekisteröidyn itse toimittamat tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita asiakkaat, kumppanit ja muut rekisteröidyt käyttävät (esimerkiksi asiakkaan, kumppanin tai muun rekisteröidyn verkkopalvelut ja sosiaalisen median kanavat) ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja kerätään lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

Henkilötietojen siirrot ja vastaanottajien ryhmät

Henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Henkilötietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa henkilötietojen käyttö on yhteensopiva rekisterinpitäjän käyttötarkoitusten kanssa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä henkilötietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden, kumppanuuden ja muun suhteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia.

 

Tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Rekisteröidyn henkilötiedot säilytetään asiakkaiden osalta asiakassuhteen voimassaoloajan ja kymmenen (10) vuotta sopimussuhteen päättymisen jälkeen ja potentiaalisten asiakkaiden osalta kolme (3) vuotta viimeisen markkinointitoimenpiteen päättymisen jälkeen.

Sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa

Rekisterinpitäjä on solminut kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.

 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Rekisterinpitäjällä ei ole manuaalisesti ylläpidettäviä rekistereitä. Mikäli rekisterinpitäjällä on manuaalisesti ylläpidettäviä rekistereitä, ne tulevat sijaitsemaan tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, jotka ovat suojattuja palomuureilla ja muilla alan käytäntöjen mukaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Järjestelmät ovat rekisterinpitäjän omilla palvelimilla.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai rekisterinpitäjän lukuun toimivalle palvelun tarjoajalle, jonka asemaan ja tehtäviin henkilötietojen käsittelyt liittyvät.

Henkilötietojen käsittelystä tallentuvat lokitiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja on rekisteröity rekisteriin, ja mikäli näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
 • Oikeus saada häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot täydennettyä tai korjattua.
 • Oikeus pyytää rekisteröityä koskevien henkilötietojen poistoa siltä osin kuin kysymys ei ole sinun asiakkuuteen perustuvista tiedoista.
 • Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 • Oikeus saada rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely loukkaa rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia.

Rekisteröity voi käyttää edellä tässä kohdassa mainittuja oikeuksia toimittamalla asiasta kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

Selosteen käsittelytoimista muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta käsittelytoimista parhaaksi katsomallaan tavalla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan selosteeseen käsittelytoiminnasta säännöllisesti.

14.10.2019 17.10.2019 SAP FINUG syysseminaari ja kumppaninäyttely

Tule keskustelemaan kanssamme ständille ja kuuntelemaan kun Sanjay Sahita ja Ebru Andersson pitävät tietoiskun eri S/4HANA-transitiopoluista.

Katso tilaisuuden tiedot https://sapfinug.fi/syysseminaari/

 

04.07.2019 Etsimme taloushallinnon SAP-asiantuntijaa

Syksyllä on tiedossa mielenkiintoisia toimeksiantoja mm. taloushallinnon SAP-ratkaisujen kehityksessä. Ole yhteydessä Heidi Hallamaahan, jos uskot, että sopisit tiimiimme!

01.04.2019 Viikko aikaa ilmoittautua SAP Finug Hosted by CastorIT tilaisuuteen

Tervetuloa SAP Finug Hosted by CastorIT tilaisuuteen tiistaina 9. huhtikuuta klo 8.30-12.00. Tilaisuus järjestetään CastorIT:n tiloissa Säterinportti-toimistotiloissa Leppävaaran tuntumassa. Pyydä kutsu Heidi Hallamaalta, etunimi.sukunimi@castor.fi
Esitysten aiheina:

 • Konttiteknologia Fiorien nopeuttamiseen
 • S/4HANA Embedded Analytics operatiivisessa raportoinnissa
 • SAP-sovellusten julkaisu Microsoft Azuresta
 • SAP Cloud integraatioiden hyödyntäminen